Het Freestyle systeem

Het Freestyle systeem is ontwikkeld door Emiel Voest.

De basis van het Freestyle systeem is in eerste instantie geënt op de natuurlijke eigenschappen van het paard. Het paard is vóór alles prooidier, kuddedier en vluchtdier. Niet alleen het gedrag van het paard is hier naartoe terug te voeren maar ook zijn natuurlijke behoeften met betrekking tot zijn welzijn kunnen wij daar op afstemmen.

In het Freestyle system benaderen wij het gedrag vanaf een hele andere invalshoek. Wij gaan eerst bekijken waar het gedrag vandaan komt. Wat is de oorzaak waarom het paard zo reageert? De basis oefenen wij vanaf de grond en zorgen eerst dat die basis goed is.

Binnen het Freestyle systeem hanteren we een trainingsmethode. Deze methode werkt volgens het piramidemodel. De trainingspiramide splitst ieder doel op in twee onderdelen, die op hun beurt weer gesplitst kunnen worden. Zo kan je uiteindelijk werken met enkelvoudige technieken (loswerken, grondwerk, dubbele lijnen) die tezamen een basis vormen voor het hoofddoel bovenaan de piramide.

Bron: handleiding loswerken Emiel Voest